Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u NN, broj 25/19, od 13. ožujka 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/00006
URBROJ: 533-02-19-0010
Zagreb, 23. travnja 2019.

POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
u Narodnim novinama, broj 25/19, od 13. ožujka 2019. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i
na web stranici Ministarstva uprave

 

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na radno mjesto III. vrste - upravni/a referent/ica, 2 izvršitelja/ice, u Službi za ljudske potencijale, u Sektoru za opće poslove i ljudske potencijale, u Glavnom tajništvu, a koji su zadovoljili na testiranju, te postigli najbolje rezultate na testiranju, održati će se u srijedu, 8. svibnja 2019. godine, u 10.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

Početno slovo prezimena kandidata/kinje koji/a se poziva Početno slovo imena kandidata/kinje koji/a se poziva
B Ž
J. I. Đ
L. K. D

Ministarstvo znanosti i obrazovanja