Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u NN, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine

6. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/17-01/00224
URBROJ: 533-02-18-0036
Zagreb, 6. prosinca 2018.
 
POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
u Narodnim novinama, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i
na web stranici Ministarstva uprave

Prva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na sljedeća radna mjesta:

Samostalni sektor za pravne poslove
Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor
Odjel za upravne i sudske postupke
12. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca
  • 1 izvršitelj/ica

Samostalni sektor za pravne poslove
Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor
Odjel za upravni nadzor
13. radno mjesto I. vrste – viši/a upravni/a savjetnik/ca
  • 1 izvršitelj/ica
održati će se u četvrtak, 13. prosinca 2018. godine, u 11.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja