Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.

18. lipnja 2021.
Broj Poziva: UP.03.2.1.06

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Broj Poziva: UP.03.2.1.06

Ovom operacijom osigurava se financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Opći cilj je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Specifični cilj je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti), prijavile su projekte u trajanju od jedne godine u svrhu osiguravanja ciljane stručne potpore učenicima s teškoćama u razvoju. U sklopu 52 potpisana ugovora uspješni prijavitelji provodit će projekte u vrijednosti od 146.112.064,26 kuna bespovratnih sredstava kojima se financiraju i osiguravaju pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici za 4.061 učenika s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2021./2022.