Objava rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na državne stipendije za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2019./2020. na temelju prihvaćenih primjedbi i snižavanja praga

Na temelju provedenoga javnog Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2019./2020. (u skladu s osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (Klasa: 604-01/19-01/00013, Urbroj: 533-04-19-0010 od 14. listopada 2019. godine), Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje 400 državnih stipendija.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo je 28 primjedbi na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2019./2020.

Povjerenstvo za provedbu javnoga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata prihvatilo je 17 primjedbi.

Rang-liste

Na temelju liste kandidata kojima je prihvaćena primjedba i snižavanje praga, Povjerenstvo za provedbu javnog Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2019./2020. utvrdilo je rang-liste za svaku kategoriju stipendija:

Pravo na državnu stipendiju za posebne skupine studenata na temelju prihvaćenih primjedbi i snižavanja praga ostvarili su sljedeći studenti (obavještavamo studente da su rang-liste pretražive po imenu i prezimenu te studenti mogu pronaći svoje mjesto na rang-listi kategorije stipendije za koju su se prijavili):

WEB PREGLED:
Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2019./2020. da u roku od sedam (7) dana od dana objave rang-lista (najkasnije do 15. siječnja 2020. godine u 12 sati) odgovore na e-mail te u aplikaciji za prijavu državnih stipendija za posebne skupine studenata unesu IBAN žiroračuna i potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.

Upisani broj žiroračuna mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), s vodećim tekstom HR. Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta HR moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Studenti čiji su računi pod ovrhom trebaju u Fini otvoriti zaštićeni račun koji će prijaviti svojoj matičnoj banci. Banka kontaktira Finu i provjerava uplatitelja. Studenti prilikom otvaranja zaštićenog računa trebaju prijaviti OIB Ministarstva financija: 18683136487.

Studenti kojima nije prihvaćena primjedba bit će obaviješteni elektroničkom poštom o razlogu neprihvaćanja u roku od sedam (7) dana od dana objave rezultata.