Obavijest o sljedećem roku Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. - 2020.

Rok: 30. lipnja 2015.

U listopadu 2011. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kako bi se pripremila zaliha infrastrukturnih projekata čija bi se provedba mogla financirati iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (ERDF) u programskom razdoblju 2014. - 2020.

Od 2011. godine do danas provedeno je šest rokova za dostavu projektnih prijedloga.

Sljedeći rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2015. godine.

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga promijenjen je sukladno usvojenome Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. koji je usvojila Europska komisija u prosincu 2014. godine.