Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnim skupinama za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije intermedijski fotograf, frizer i soboslikar ličilac dekorater

Rok: 11. svibnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 602-03/21-09/00119
URBROJ: 533-05-21-0001
Zagreb, 23. travnja 2021.

Na temelju članka 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/12, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 07/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnim skupinama za reviziju kurikulumskih dokumenata
za kvalifikacije intermedijski fotograf, frizer i soboslikar ličilac dekorater

I.

U svrhu osiguravanja rada stručnjaka za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije intermedijski fotograf, frizer i soboslikar ličilac dekorater, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnim skupinama za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije intermedijski fotograf, frizer i soboslikar ličilac dekorater.

II.

Ovim javnim pozivom traži se prijava stručnjaka iz reda poslodavaca i nastavnika za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva.

III.

Zadaće stručnjaka imenovanih u radne skupine su:

  • analiza kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva,
  • prikupljanje i obrada podataka,
  • analiza izvješća Povjerenstva za praćenje i vrednovanje eksperimentalne provedbe strukovnih kurikuluma,
  • revizija kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva.

IV.

Imenovani stručnjaci radnih skupina obvezni su prisustvovati radnim sastancima, provoditi potrebne konzultacije i provesti reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva.

V.

Za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva može se prijaviti osoba:

  • s radnim iskustvom od najmanje osam godina relevantnim za djelokrug poslova i kvalifikaciju za koju se provodi revizija kurikulumskih dokumenata,
  • koja ima odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, odnosno kvalifikaciju za koju se prijavljuje
  • koja zna metodologiju izrade kurikulumskih dokumenata u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.

VI.

Imenovani stručnjaci ima pravo na naknadu za rad i ostale troškove propisane Odlukom o visini i načinu isplate naknade za rad i naknade putnih troškova članovima Radne skupine za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikaciju intermedijski fotograf (KLASA: 602-03/21-03/00051; URBROJ: 533-05-21-0001) od 1. travnja 2021. godine, Odlukom o visini i načinu isplate naknade za rad i naknade putnih troškova članovima Radne skupine za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikaciju frizer (KLASA: 602-03/21-09/00120; URBROJ: 533-05-21-0001) od 1. ravnja 2021. godine, Odlukom o visini i načinu isplate naknade za rad i naknade putnih troškova članovima Radne skupine za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikaciju soboslikar ličilac dekorater (KLASA: 602-03/21-09/00121; URBROJ: 533-05-21-0001) od 1. travnja 2021. godine.

VII.

Prijave, uz koje se obvezno prilaže životopis u Europass obliku te motivacijsko pismo, šalju se elektroničkom poštom na adresu: pisarnica@mzo.hr, s naznakom: „Prijava za rad na reviziji kurikulumskih dokumenata“ s naznakom kvalifikacije za koju se prijavljuje (intermedijski fotograf, frizer i soboslikar ličilac dekorater).

VIII.

Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva raspisuje se od 27. travnja do 11. svibnja 2021. godine.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru do 18. svibnja 2021. godine elektroničkim putem.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja