Digitalne, inovativne i zelene tehnologije DIG-IT


Digitalna transformacija odnosi se na integraciju digitalnih tehnologija za povećanje produktivnosti i ekonomske učinkovitosti. Zelena tranzicija odnosi se na primjenu rješenja relevantnih za tranziciju prema gospodarstvu s neutralnim učincima na klimu i okoliš. Zelene i digitalne tehnologije i istraživanje predstavljaju značajnu priliku za rast i povećanje produktivnosti u sklopu hrvatskoga gospodarstva koje je usmjereno na usluge. Te tehnologije usmjeravaju tržišta prema manjoj ovisnosti o fizičkoj blizini, povećanoj automatizaciji i sve većim ulaganjima u nematerijalni kapital. Ulaganja u digitalnu i zelenu tehnologiju imaju potencijal značajno potaknuti izglede za Hrvatsku.

Vlada Republike Hrvatske potpisala je Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“. Ugovor o zajmu potpisan je u Zagrebu 28. lipnja 2023. godine. Ukupna vrijednost zajma iznosi 106 milijuna eura u trajanju od pet godina.

DIGIT projektom poduprijet će se cjelovita strukturna reforma istraživačkog i inovacijskog sektora financiranjem intervencija koje će proizvesti transformativne učinke na izvrsnost istraživanja, povećanje produktivnosti i postizanje zelenog, digitalnog i globalno konkurentnoga gospodarstva. Također, podrška Svjetske banke pomoći će u povećanju apsorpcije i učinkovitosti sredstava iz NPOO-a i ESIF-a. 

DIGIT projekt sastoji se od dvije komponente: 

Komponenta 1. Jačanje institucionalnih kapaciteta za provođenje digitalnih i zelenih istraživanja i inovacija (66 mil. EUR) kojom se pruža tehnička pomoć i financiranje za jačanje institucionalnih kapaciteta za potporu istraživanju i razvoju, pomoć pri rješavaju kritičnih nedostataka koji sprječavaju usvajanje i stvaranje digitalne i zelene tehnologije i suradnju industrije i znanosti, potporu profesionalizaciji istraživačkih centara i poboljšanje istraživačke i tehnološke infrastrukture.

Komponenta 2. Programi za istraživanje i inovacije u području digitalizacije i zelenih tehnologija (40 mil. EUR) kojom se osigurava financiranje komplementarnih programa u odnosu na europske fondove te potporu usmjerenu na istraživanje i inovacije za digitalnu i zelenu tehnologiju. 

Povezani dokumenti: 
 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF)
STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN (SEP)
LABOR MENAGAMENT PROCEDURE (LMP)
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP)​.

Svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe o projektu DIGIT možete dostaviti putem: 
e-mail adrese digit@mzo.hr, telefonom na +385 1 4594 341 ili 
poštom na adresu Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Uprava za znanost i tehnologiju, Sektor za programe i projekte Europske Unije.