Digitalne, inovativne i zelene tehnologije DIG-ITDigitalna transformacija odnosi se na integraciju digitalnih tehnologija za povećanje produktivnosti i ekonomske učinkovitosti. Zelena tranzicija odnosi se na primjenu rješenja relevantnih za tranziciju prema gospodarstvu s neutralnim učincima na klimu i okoliš.
 
Na ovu temu započet je dijalog s predstavnicima Svjetske banke u cilju definiranja  komplementarnih aktivnosti koje nisu predviđene u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) i Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. (PKK). Takve aktivnosti omogućit će cjelovitu strukturnu reformu istraživačkog i inovacijskog sektora financiranjem intervencija koje će proizvesti transformativne učinke na izvrsnost istraživanja, povećanje produktivnosti i postizanje zelenog, digitalnog i globalno konkurentnoga gospodarstva. Također, potpora Svjetske banke pomogla bi u povećanju apsorpcije i učinkovitost korištenja sredstava iz NPOO i PKK. Kako bi se DIG-IT projekt ostvario, planira se potpisati ugovor o zajmu sa Svjetskom bankom u iznosu od 106 milijuna eura.
 
Prijedlog projekta sastoji od dvije komponente: 
 
Komponenta 1 Jačanje institucionalnih kapaciteta za provođenje digitalnih i zelenih istraživanja i inovacija pruža tehničku pomoć i financiranje za jačanje institucionalnih kapaciteta za potporu istraživanju i razvoju, pomoć pri rješavaju kritičnih nedostataka koji sprječavaju usvajanje i stvaranje digitalne i zelene tehnologije i suradnju industrije i znanosti, potporu profesionalizaciji istraživačkih centara i poboljšanje istraživačke i tehnološke infrastrukture.
 
Komponentom 2 Programi za digitalno i zeleno istraživanje i inovacije osigurava se financiranje komplementarnih programa tamo gdje sredstva EU-a nisu dostupna ili dostatna te potporu usmjerenu na istraživanje i inovacije za digitalnu i zelenu tehnologiju.
 
Povezani dokumenti: 
 
  1. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF)
  2. STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN (SEP)
  3. LABOR MENAGAMENT PROCEDURE (LMP).
 
Za više informacija možete se javiti na digit@mzo.hr.
Poziv za iskaz interesa za konzultantske usluge za projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“ (DIGIT)

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Zajam Svjetske banke br. 9558-HR
Projekt 
„Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“
 
Objavljuje
POZIV ZA ISKAZ INTERESA
Za individualne konzultantske usluge u funkciji
 
Voditelj projekta, Stručnjak za nabavu i Stručnjak za financijsko upravljanje u Jedinici za provedbu projekta, engl. Project Implementation Unit (PIU), u sklopu Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu projekta DIGIT
 
Republika Hrvatska potpisala je Ugovor o zajmu sa Svjetskom bankom u vrijednosti od 106 milijuna eura za provedbu projekta „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“ (DIGIT).
Ciljevi projekta su unaprijediti istraživanja i inovacije s usmjerenjem na digitalne i zelene 
tehnologije poboljšanjem institucionalne infrastrukture i uspješnosti istraživanja istraživačkih organizacija i poduzeća te upotpuniti planirani financijski okvir za IRI i podržati pripremu ili podignuti na višu razinu sheme i projekte koji će se provoditi s pomoću EU sredstava.
 
U sklopu provedbe zajma predviđeno je osnivanje Jedinice za provedbu projekta koja će biti zadužena za pružanje pomoći Ministarstvu znanosti i obrazovanja u provođenju projektnih aktivnosti te će biti odgovorna za planiranje, koordinaciju i nadzor provedbe te evaluaciju projektnih aktivnosti, nabavu i financijsko upravljanje, cjelokupnu implementaciju okolišnih i društvenih standarda te izvještavanje. 
 
U Jedinici za provedbu projekata Ministarstvo znanosti i obrazovanja želi angažirati konzultante na sljedećim funkcijama:
1. Voditelj projekta
2. Stručnjak za nabavu i
3. Stručnjak za financijsko upravljanje.
 
Opis poslova s detaljnim podacima koji se odnose na zadatke i potrebne kvalifikacije možete pronaći u dokumentima Terms of Reference (TOR):
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja poziva kvalificirane kandidate da dostave svoj životopis najkasnije do 29. rujna 2023. godine, na e-adresu: digit@mzo.hr