SIDERAL - Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning


Ministarstvo znanosti i obrazovanja nositelj je projekta SIDERAL - Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning u sklopu poziva Erasmus+ programa „Key Action 3 - Support to the implementation of EHEA reforms“, koji je započeo 14. veljače 2019., a traje do 14. kolovoza 2021. godine.

Projekt je osmišljen kao podrška provedbi mjera Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja Republike Hrvatske 2019. - 2021., posebice mjera koje uključuju izradu studija i provedbu istraživanja vezanih uz učinkovitost postojećih mjera inkluzivnosti i unaprjeđenja socijalne dimenzije u visokom obrazovanju, ali i razvoju smjernica visokim učilištima za priznavanje prethodnog učenja.

Projektom se sufinancira i Savjetodavna skupina za socijalnu dimenziju Međunarodne skupine za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG) te Nacionalna skupina za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja, čime se povezuje nacionalna i europska razina u usklađivanju politika razvoja socijalne dimenzije.

Partneri na projektu su Austrija i Švedska, odnosno Austrijsko ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja te Švedski institut za visoko obrazovanje, kao i Europski studentski zbor (ESU) koji zajedno s Hrvatskom supredsjeda Savjetodavnom skupinom za socijalnu dimenziju BFUG-a.
 
  • 2021.

Objavljena Metodologija za prikupljanje podataka o obrazovnim i profesionalnim putevima studenata prema njihovom socijalnom i ekonomskom statusu
objavljeno 13. kolovoza 2021.

Održana završna konferencija projekta SIDERAL
objavljeno 14. srpnja 2021.

Najava završne konferencije projekta SIDERAL – Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja
objavljeno 6. srpnja 2021.

Objavljena studija O podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata – prilozi unaprjeđivanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
objavljeno 6. srpnja 2021.

Nastavlja se rad na razvoju sustava priznavanja prethodnog učenja
objavljeno 1. srpnja 2021.

Održana druga sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
objavljeno 30. lipnja 2021.

Održana aktivnost suradničkog učenja „Studentski život tijekom i poslije pandemije COVID-19“
objavljeno 2. lipnja 2021.

Visoka učilišta predstavila iskustva u priznavanju i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja
15. ožujka 2021.

Održan posjet na daljinu švedskim sveučilištima
23. veljače 2021.

Najava konferencije o priznavanju informalnog i neformalnog učenja u visokom obrazovanju
objavljeno 12. veljače 2021.
 

  • 2020.

Predstojeće ambiciozno desetljeće za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja
4. lipnja 2020.

Ne propustite praktične radionice o društveno korisnom učenju Instituta za razvoj obrazovanja!
20. veljače 2020.

Održana prva radionica na temu priznavanja informalnog i neformalnog učenja na visokim učilištima
7. veljače 2020.

Poziv za sudjelovanje na radionici na temu priznavanja informalnog i neformalnog učenja
objavljeno 9. siječnja 2020.
 

  • 2019.

Održana druga sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
objavljeno 10. prosinca 2019.

Održana prva sjednica Radne skupine za provedbu postupka priznavanja prethodnog učenja
18. studenoga 2019.

Održana početna konferencija projekta SIDERAL (Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning)
16. srpnja 2019.

Najava početne konferencije projekta SIDERAL - Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja
2. srpnja 2019.

Održana konstituirajuća sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
31. svibnja 2019.