Programsko financiranje

U cilju osiguranja učinkovitog i razvojno-poticajnog sustava financiranja visokih učilišta te unaprjeđenja studentskoga standarda, uz posebnu brigu za socijalnu dimenziju studiranja, osim tradicionalnoga načina financiranja, koje se ponajprije oslanja na javno financiranje iz državnoga proračuna, još 2008. godine počela se razvijati ideja o financiranju sustava visokog obrazovanja na temelju programskih ugovora kada je Ministarstvo započelo sklapanje ugovora s javnim visokim učilištima o financiranju subvencije participacije u troškovima studija za redovite studente na temelju posebne Odluke Vlade RH.

Tijekom 2010. i 2011. u suradnji sa Svjetskom bankom i javnim sveučilištima Ministarstvo je započelo razvoj koncepta programskih ugovora te 2012. godine kada je u dogovoru s Ministarstvom financija stvorilo financijske pretpostavke za potpisivanje trogodišnjih ugovora s visokim učilištima na temelju kojih bi se omogućila puna subvencija troškova izvođenja redovitih studija. Namjera je bila definirati uz financijska sredstva i razvojne ciljeve javnih visokih učilišta te indikatore kojima bi se pratilo njihovo ostvarivanje.

Vlada RH tako je 17. svibnja 2012. godine donijela Odluku o subvenciji troškova studija za redovite studente prve godine studija na javnim visokim učilištima u RH u ak. god. 2012./2013., a zatim 2. kolovoza 2012. godine i Odluku o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u RH u ak. god. 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. te 23. srpnja 2015. g. Odluku kojom su utvrđena sredstva za punu subvenciju participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranje materijalnih troškova javnim visokim učilištima u RH u ak. god. 2015./2016. - 2017./2018.

Njihovim donošenjem stvorene su pretpostavke za početak pregovora ka sklapanju pojedinačnih ugovora o financiranju (tzv. pilot-programskih ugovora).

Novom Odlukom Vlade RH o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u ak. g. 2018./2019. - 2021./2022. (Narodne novine, broj 87/2018.)  utvrđen je četverogodišnji način i iznos sredstava za programsko financiranje javnih visokih učilišta, a koja uključuju sredstva potrebna za sufinanciranje materijalnih troškova nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti javnim sveučilištima te nastavne djelatnosti veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj. Programsko financiranje nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti sastoji se od temeljnog financiranja i financiranja temeljenog na rezultatima.
 
Programski ugovori koji su sa visokim učilištima sklopljeni za akademske godine 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.

Dokumenti

Ocijenite

Dodajte komentar