Financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta

Financiranje visokog obrazovanja regulirano je:
 
  • odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09 (članak 11.), 45/09 (članak 30.), 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH, 60/15 - OUSRH i 131/17), te propisima kojima se planiraju i izvršavaju proračunska sredstva iz državnoga proračuna (Javno financiranje);
  • na temelju posebnih odluka Vlade RH o programskom financiranju sustava visokog obrazovanja, uz suglasnost ugovornih strana dio djelatnosti visokih učilišta može se financirati i sukladno posebnim ugovorima između Ministarstva i javnih visokih učilišta (Programsko financiranje).

Model financiranja javnih visokih učilišta primarno se veže uz financiranje iz proračuna budući da su javna visoka učilišta, najvećim dijelom, proračunski korisnici, dok se s druge strane sve više razvija sustav financiranja  programskim ugovorima.

Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje i Dodatkom I. Kolektivnom ugovorom za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019) utvrđuju se prava i obveze iz rada i prema osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama. Kolektivni ugovor sklapaju Vlada Republike Hrvatske i Nezavisni sindikat za znanost i visoko obrazovanje.