Državne stipendije za studente u STEM područjima znanosti

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 102/2021.) pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti imaju redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne i preddiplomske stručne studije u STEM područjima znanosti pod uvjetima koji su određeni Pravilnikom.

Za dodjelu stipendija u STEM područjima znanosti ne provodi se natječaj te student ne dostavlja dokumentaciju, već Ministarstvo samo prikuplja podatke od visokih učilišta i Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te kontaktira studente preko elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.

Prije samog kreiranja rang-lista studenti imaju određeno vrijeme za provjeru podataka na internetskoj stranici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Projekt „Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM)“ provodi se u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. te se ukupno dodjeljuje 3.400 stipendija godišnje.

Iznos stipendije je 1.200 kuna, a isplaćuje se mjesečno tijekom devet mjeseci.