Državne stipendije za posebne skupine studenata

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata (Narodne novine, broj 74/2019.) provodi se javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata.

Sukladno navedenome Pravilniku pravo na državne stipendije imaju redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani zemlje članice Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj i redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima pod uvjetima određenim navedenim Pravilnikom.  
 
Studenti se mogu natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama stipendija:
 
Kategorija 1 - redoviti studenti studijskih programa za deficitarna zanimanja s posebnim naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe

Kategorija 2 - redoviti studenti osobe s invaliditetom

Kategorija 3 - redoviti studenti kategorizirani sportaši s valjanom kategorizacijom

Kategorija 4 - redoviti studenti kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja

Kategorija 5 - redoviti studenti koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj – daroviti mladi umjetnici

Kategorija 6 - redoviti studenti bez oba roditelja

Kategorija 7 - redoviti studenti roditelji.


Natječaj za akademsku godinu raspisuje ministar do 15. listopada, a studenti prijavu podnose ispunjavanjem elektroničkog obrasca na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sredstva za natječaj osigurana su u Državnome proračunu.

Iznos stipendije je 1.200,00 kuna, a isplaćuje se mjesečno tijekom devet mjeseci - od listopada do lipnja.