Napredovanje odgojno-obrazovnih radnika


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je u srpnju 2019. godine Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (Narodne novine, br. 68/2019.).
Pravilnik je dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_68_1372.html

U skladu s člankom 9. Pravilnika imenovano je Povjerenstvo za napredovanje na rok od tri godine, a Odluka o imenovanju dostupna je na poveznici.

Povjerenstvo za napredovanje pripremilo je Obrazac zahtjeva za napredovanje i objašnjenja kriterija vrednovanja stručno-pedagoškog rada navedenih u članku 8. Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (Narodne novine, br. 68/2019.), kao i prijedlog smjernica za primjenu Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama prilikom napredovanja učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja.

Obrazac zahtjeva za napredovanje dostupan je na poveznici, a objašnjenja kriterija vrednovanja stručno-pedagoškog rada su na poveznici.

Smjernice za primjenu prilikom napredovanja učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja možete vidjeti preko sljedećih poveznica:

a) Smjernice za primjenu Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje
b) Smjernice za primjenu Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za stručne suradnike
c) Smjernice za primjenu Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za ravnatelje.

Snimku webinara na kojemu je Povjerenstvo objasnilo proceduru i kriterije napredovanja možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/14108, a prezentacija je dostupna na poveznici.

Kako biste se što lakše snašli u proceduri napredovanja prema novom Pravilniku pripremili smo kraći dokument koji navodi sve korake u proceduri napredovanja. Možete ga pronaći na ovoj poveznici te u desnom stupcu.


26. veljače 2020. - objavljujemo prvu grupu najčešćih pitanja i odgovora u vezi napredovanja. Možete ih pročitati na ovoj poveznici.