Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Broj Poziva: UP.03.3.1.04

U sklopu ovoga poziva financirat će se aktivnosti uspostave organizacije rada i razvoja regionalnoga centra kompetentnosti, razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja u regionalnim centrima kompetentnosti, aktivnosti namijenjene jačanju kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca te promocije strukovnih zanimanja i rada Centra.

Opći cilj
Uspostava regionalnih centara kompetentnosti s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.

Specifični cilj
Uspostava programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu s učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u pod(sektorima) strojarstva, elektrotehnike i računalstva, poljoprivrede te zdravstva.

Projekte u trajanju od 36 do 48 mjeseci provodit će 19 škola imenovanih regionalnim centrima kompetentnosti, od kojih će svaka provoditi projektne aktivnosti iz jednog (pod)sektora, osim Tehničke škole Karlovac koja će provoditi dva projekta s obzirom na to da je imenovana centrom kompetentnosti u (pod)sektoru elektrotehnike, ali i strojarstva. Za 20 projekata nositeljima je osigurano ukupno 819.515.486,37 kuna. U provedbu projekata, osim 19 imenovanih škola kao centara kompetentnosti koje su nositelji projekata, u  projektne aktivnosti uključena je 231 partnerska organizacija, sa 68 partnerskih škola. Značajan dio sredstava usmjeren je na uspostavu odgovarajućih programskih i kadrovskih uvjeta samih centara, na čijim će projektnim aktivnostima u sljedećih nekoliko godina sudjelovati više od 1.200 nastavnika i nenastavnog osoblja te više od 3.000 učenika.