Tehnička pomoć za Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologija (BioCentar)

Rok: 27. veljače 2012.

Svrha ovoga projekta je definiranje portfelja i usluga Inkubacijskog centra za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologija te jačanje kapaciteta osoblja zaduženog za provedbu budućih aktivnosti BioCentra.

Natječaj je objavljen na stranicama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i Europske komisije. Na navedenim stranicama možete pronaći sve relevantne informacije o uvjetima natječaja.

Projekt BioCentar financiran je sredstvima Europske Unije u okviru Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (IPA, IIIc Komponenta).