Stipendije Vlade Slovačke Republike u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike za akademsku godinu 2021./2022.

Rok: 30. travnja 2021.

Slovačka akademsko-informatička agencija (SAIA) i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike, u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike pozivaju na podnošenje molbi za stipendije za učenike, studente, studijske istraživačke, predavačke i umjetničke boravke tijekom akademske godine 2021./2022.
 
Nacionalni stipendijski program Slovačke Republike namijenjen je potpori mobilnosti stranih studenata, doktoranda, sveučilišnih profesora, istraživača i umjetnika za boravak na slovačkim sveučilištima i u istraživačkim ustanovama.
 
Prvi rok za podnošenje prijave za stipendije je 30. travnja 2021. godine do 16.00 sati, za stipendijske boravke u sljedećoj akademskoj godini.
 
Drugi rok za podnošenje prijave je 31. listopada 2021. godine do 16.00 sati, za stipendijske boravke tijekom ljetnoga semestra akademske godine 2021./2022.
 
Molbe za stipendije podnose se elektronički na internetskoj stranici: www.scholarships.sk

Više informacija o samom natječaju te uvjetima i načinu prijave svi zainteresirani mogu pronaći na mrežnim stranicama Nacionalnoga programa stipendija Slovačke Republike te u dokumentu u prilogu.