Rezultati Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje rezultate Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

Povjerenstvo za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini i za provedbu Javnoga poziva  za posebne oblike nastave (KLASA:016-01/21-01/00015, URBROJ:533-09-21-0002 od 18. siječnja 2021.) nakon provedenog prosudbenog postupka odnosno procjene formalnih uvjeta i stručne procjene programa prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini (KLASA:016-01/21-01/00062, URBROJ:533-07-21-0001 od 22. veljače 2021.) predložilo je sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini, u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna.

Prijavitelj može uputiti prigovor na rezultate Javnog poziva u roku od osam (8) dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Konačnu odluku o sufinanciranju posebnih programa donosi ministar znanosti i obrazovanja na temelju prijedloga Povjerenstva i osiguranih sredstava.
 

REZULTATI JAVNOG POZIVA
ZA SUFINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA
NACIONALNIH MANJINA
U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI
 
Redni broj  Naziv prijavitelja Naziv prijavljenog programa Prijedlog iznosa za dodjelu (kn)
1. SAVEZ ROMA U RH "KALI SARA", Zagreb Svjetski Dan Roma 20.000,00
 Međunarodni dan sjećanja
na romske žrtve genocida
u Drugom svjetskom ratu/Samudaripen
20.000,00
Svjetski dan romskog jezika 20.000,00
2. UKRAJINSKA ZAJEDNICA RH, Vukovar Okrugli stol za učitelje ukrajinskog jezika i kulture po modelu C 11.145,00
Međunarodni znanstveno-stručni seminar Ukrajinaca u Hrvatskoj u prigodi 120. obljetnice doseljenja Ukrajinaca u Hrvatsku 15.000,00
3. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, Vukovar Studijsko putavanje - Jugozapadna Srbija 15.000,00
Časopis učenika Gimnazije Vukovar koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu 13.060,00
4. ZAJEDNICA AUSTRIJANACA I NIJEMACA U HRVATSKOJ, Osijek Izložba 25 godina njemačkih razreda u OŠ "Sveta Ana" u Osijeku 10.000,00
5. UDRUGA NIJEMACA I AUSTRIJANACA SIRAČ Dan njemačkog jedinstva 10.000,00
Dan Republike Austrije 6.000,00
6. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "SLOGA", Vukovar Festival lijepe riječi Vukovar 2021. 10.000,00
7. SAVEZ ČEHA U RH, Daruvar Naše jaro - natjecanje u likovnom i literarnom stvaralaštvu 7.000,00
Terenska nastava - jezični kamp za učenike 6. razreda čeških OŠ po modelu A u RH 12.000,00
8. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO "IVAN FRANKO", Vukovar Tiskanje knjige "Koledaju djeca" 3.795,00
9. OŠ IVANA GUNDULIĆA, Zagreb Obilježavanje 25. godišnjice dvojezičnog hrvatsko-mađarskog razrednog odjela 4.000,00
10. SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA Chi vuol essere milionaro?
(SMSI Fiume edition)
5.000,00
11. SAVEZ SLOVENSKIH DRUŠTAVA U RH, Rijeka Literarno stvaralaštvo za djecu pripadnike slovenske nacionalne manjine u RH 3.000,00
Didaktički materijal za nastavu slovenskog kao materinskog jezika u nižim razredima OŠ "Slovenščina na dlani" 8.000,00
12. SAVEZ RUSINA RH, Vukovar Dan Rusina u RH 15.000,00
13. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO ILINDEN, Rijeka Obilježavanje 30. jubileja MKD Ilinden 1991. - 2021. 10.000,00
Reizdavanje monografije u čast 30. jubileja MKD Ilinden 10.000,00
Dani makedonske kulture 10.000,00
14. SKD "PROSVJETA", Zagreb Dječji list "Bijela pčela" 14.000,00
Stručno usavršavanje učitelja srpskog jezika i kulture po modelu C 20.000,00
"Tragovima korijena" - putevima Hrvatske 10.000,00
Plakat Azbuke 11.000,00
Crtam, pišem, stvaram 7.000,00
Ukupno 300.000,00