Rezultati Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje rezultate Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2022./2023. Povjerenstvo za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2023. godini i za provedbu Javnoga poziva  za posebne oblike nastave (KLASA: 016-01/23-01/00002, URBROJ: 533-07-23-0002 od 3. siječnja 2023.) nakon provedenoga prosudbenog postupka, odnosno procjene formalnih uvjeta i stručne procjene programa prijavljenih na Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2022./2023. (KLASA: 016-01/23-01/00076, URBROJ: 533-07-23-0001 od 14. veljače 2023.) predložilo je sufinanciranje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) u ukupnom iznosu od 116.741,84 EUR/879.591,39 HRK.
 
Prijavitelj može uputiti prigovor na rezultate Javnog poziva u roku od osam (8) dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Konačnu odluku o sufinanciranju posebnih oblika nastave (ljetnih škola) donosi ministar znanosti i obrazovanja na temelju prijedloga Povjerenstva i osiguranih sredstava.
 
REZULTATI JAVNOG POZIVA
ZA PROVOĐENJE POSEBNIH OBLIKA NASTAVE (LJETNIH ŠKOLA)
ZA UČENIKE PRIPADNIKE NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2022./2023. šk. god.
R. br. Prijavitelj Mjesto i termin održavanja
ljetne škole
Prijedlog iznosa za dodjelu
(EUR)
Prijedlog iznosa za dodjelu
(HRK)
1. SAVEZ ČEHA U RH, Daruvar Prag, Češka Republika 
  22. 6. - 29. 6. 2023.
6.370,56 47.998,98
2. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR, Vukovar Dalj planina 
27. 8. - 2. 9. 2023.
10.153,00 76.497,78
3. UKRAJINSKA ZAJEDNICA U RH, Vukovar Rogoznica 
6. 7. - 22. 7. 2023.
23.292,36 175.496,29
4. SAVEZ RUSINA U RH,  Vukovar Orahovica
2. 7. - 16. 7. 2023.
16.722,72 125.997,33
5. SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“, Zagreb
Vir 
12. 7. - 18. 7. 2023. 
18. 7. - 24. 7. 2023. 
24. 7. - 30. 7. 2023.
34.839,00 262.494,45
6. SAVJET ALBANSKIH UČITELJA U RH, Zagreb Savudrija
29. 6. - 5. 7. 2023.
10.153,08 76.498,38
7. ZAJEDNICA MAKEDONACA U RH, Zagreb Kostrena
1. 7. - 7. 7. 2023.
5.176,08 38.999,17
8. SAVEZ SLOVENSKIH DRUŠTAVA U RH, Rijeka Platak
3. 7. - 9. 7. 2023.
2.986,20 22.499,52
9. SLOVAČKI CENTAR ZA KULTURU NAŠICE, Našice Donovaly, Slovačka
23. 6. - 2. 7. 2023.
4.261,72 32.109,93
10. ROMSKI RESURSNI CENTAR, Darda Pula
12. 8. - 19. 8. 2023.
2.787,12 20.999,56
UKUPNO 116.741,84 879.591,39