Rezultati druge faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 25/19, od 13. ožujka 2019.

REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA
po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 25/19, od 13. ožujka 2019. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja
i web stranici Ministarstva uprave

Testiranje je održano 18. travnja 2019. godine.

Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za ljudske potencijale

  • radno mjesto III. vrste - upravni/a referent/ica
Početno slovo prezimena Početno slovo imena Provjera znanja stranog jezika
bodovi 
Provjera znanja rada na računalu
bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU
I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU

B. Ž 10 10
J. I. Đ 10 9,6
L. K. D 8 10