Promocija cjeloživotnog učenja faza II.

Korisnik: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Ukupna vrijednost projekta: 11.840.800,00 HRK 
ESF: 10.064.680,00 HRK
Razdoblje provedbe: lipanj 2020. - lipanj 2023.

Prema Zakonu o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Narodne novine, br. 24/2010.), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sudjeluje u postupcima vrednovanja, samovrednovanja i vanjskog vrednovanja u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Agencija obavlja razvojne poslove za djelatnost sustava obrazovanja odraslih, obavlja stručne i savjetodavne poslove prema ustanovama u sustavu obrazovanja odraslih te potiče suradnju i sudjeluje u provedbi programa i projekata vezanih uz razvoj sustava obrazovanja odraslih.

Opći cilj operacije je podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja i povećanje sudjelovanja/uključenosti odraslih u procesima cjeloživotnog učenja kako bi se jačala konkurentnost odraslih na tržištu rada i ojačali osobni kapaciteti pojedinca za aktivno djelovanje u društvu. Specifični cilje operacije je promocija različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje u RH te jačanje kompetencija obrazovnog osoblja iz sustava obrazovanja odraslih.

Svrha projekta je odgovoriti na problem nedovoljnog uključivanja građana RH u cjeloživotno učenje podizanjem svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja, promocijom različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje te širenjem postojećih i uvođenjem novih aktivnosti povećati sudjelovanje/uključenost odraslih u procesima cjeloživotnog učenja kako bi se jačala njihova konkurentnost na tržištu rada i ojačali osobni kapaciteti pojedinca za aktivno djelovanje u društvu. Nadalje, projektom će se ojačati kompetencije obrazovnog osoblja iz ustanova za obrazovanje odraslih.

Više informacija: http://www.cjelozivotno-ucenje.hr/