Prijava projektnih prijedloga u sklopu PRIMA poziva 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava zainteresiranu znanstvenu zajednicu da je otvoren poziv za prijavu projekata u sklopu PRIMA inicijative.

Više o PRIMA pozivu 2019. možete saznati na sljedećoj poveznici, a sve relevantne dokumente možete preuzeti na sljedećoj poveznici. 

Institucije koje su zainteresirane za podnošenje projektnih prijedloga u sklopu PRIMA programa mogu pronaći projektne partnere iz drugih zemalja sudionica PRIMA inicijative korištenjem tražilice partnera, a na istoj poveznici mogu iskazati svoj interes za sudjelovanje u konzorciju te objaviti kontakt podatke o sebi (Post a partnership request), teme za koje su zainteresirani i slično.

Više o PRIMA inicijativi te o mogućnosti sudjelovanja za hrvatske prijavitelje možete pronaći na sljedećoj poveznici.