Preddiplomski studij na Moskovskome državnom sveučilištu međunarodnih odnosa (MGIMO) - Moskva, Ruska Federacija

Rok: 10. svibnja 2021.

Moskovsko državno sveučilište međunarodnih odnosa (MGIMO) Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije nudi mogućnost upisa na 1. godinu preddiplomskoga studija jednom državljaninu Republike Hrvatske u akademskoj godini 2021./2022.

MGIMO pruža mogućnost preddiplomskoga studija na Fakultetu međunarodnih odnosa, Fakultetu međunarodnog prava, Fakultetu međunarodnih ekonomskih odnosa, Fakultetu političkih znanosti, Fakultetu međunarodnog novinarstva, Fakultetu međunarodnog biznisa i poslovne administracije, Fakultetu primijenjene ekonomije i trgovine, Fakultetu državne uprave, Međunarodnome institutu energetske politike i diplomacije, Fakultetu europskih studija i dr.

Zainteresirani kandidati trebaju do 10. svibnja 2021. poslati prijavu s ispunjenim osobnim podacima (tablica u prilogu) na e-adresu: diplomatska-akademija@mvep.hr.
Konačan odabir kandidata, online testiranje i daljnju prijavu obavlja ruska strana.

Više informacija o studijskim programima može se pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta: http://abiturient.mgimo.ru/foreigners.

Dokumenti