Preddiplomski/diplomski studij na Moskovskome državnom sveučilištu međunarodnih odnosa (MGIMO), Moskva, Ruska Federacija

Rok: 25. svibnja 2019.

Moskovsko državno sveučilište međunarodnih odnosa (MGIMO) Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije nudi mogućnost upisa na 1. godinu preddiplomskoga ili diplomskoga studija jednom državljaninu Republike Hrvatske u akademskoj godini 2019./2020.

MGIMO pruža mogućnost preddiplomskoga studija na Fakultetu međunarodnih odnosa, Fakultetu međunarodnog prava, Fakultetu međunarodnih ekonomskih odnosa, Fakultetu političkih znanosti, Fakultetu međunarodnog novinarstva, Fakultetu međunarodnog biznisa i poslovne administracije, Fakultetu primijenjene ekonomije i trgovine, Fakultetu državne uprave, Međunarodnome institutu energetske politike i diplomacije, Fakultetu europskih studija i dr.

Više informacija o studijskim programima može se naći na mrežnim stranicama Sveučilišta: http://mgimo.ru/

Uvjet za upis je znanje ruskoga i jednoga stranog jezika, a za studij ekonomije preporučuje se srednjoškolsko obrazovanje matematičkog smjera.

Ispiti iz provjere znanja jezika održavaju se na MGIMO-u, i to:

  • 5. srpnja 2019. za ruski jezik;
  • 9. srpnja 2019. za strani jezik.

Kandidati zainteresirani za diplomski studij predaju dokumente prijamnoj komisiji magistrature i polažu prijamne ispite na način određen Pravilima prijma 2019. godine (https://mgimo.ru/study/master/campaign/).

Zainteresirani kandidati trebaju se javiti do 25. svibnja 2019. Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji uz obveznu dostavu sljedećih dokumenata:

  • Vlastoručno potpisano pismo s iskazom interesa za vrstu i smjer studija na koji se prijavljuje, oblik studija (redoviti/izvanredni);
  • Potvrda o završenome prethodnome obrazovnom stupnju;
  • Potvrda o znanju ruskoga jezika;
  • Kontakti (telefon, elektronička pošta);
  • Kopija putovnice.

Navedeno se dostavlja na:

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji
Korobejnikov pereulok 16/10
119 034 Moskva
fax: +7 495 637 46 24;
e-mail: crorus@mvep.hr

Kontakt osoba: Maja Foretić Pećnik, ministar savjetnik
tel: +7 495 785 40 70; mob: +7 985 463 75 91;
e-mail: mforetic@mvep.hr