Poziv za iskazivanje interesa za članove Znanstvenog odbora Agencije za temeljna prava (FRA)

Rok prijave: 19. rujna 2022. godine

Agencija EU-a za temeljna prava (Fundamental Rights Agency, u daljnjem tekstu: Agencija) objavila je poziv za iskazivanje interesa za članove Znanstvenog odbora. 

Navedena Agencija je neovisni centar izvrsnosti za promicanje i zaštitu ljudskih prava u EU koji na zahtjev Europske komisije, Europskoga parlamenta ili pojedine države pomaže donositeljima odluka na EU i nacionalnoj razini u obrani prava zapisanih u Povelji o temeljnim pravima EU-a, kako za njezine građane tako i za sve druge osobe koje žive na prostoru Unije. 

Članovi Znanstvenog odbora moraju biti stručnjaci u jednoj ili više disciplina povezanih ili relevantnih za ljudska prava, a mandat novih članova Znanstvenog odbora započet će 4. lipnja 2023. godine te završiti 3. lipnja 2028. godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja poziva sve zainteresirane dionike na iskazivanje interesa za sudjelovanjem u Znanstvenom odboru Agencije, a prijave je moguće poslati do 19. rujna 2022. godine.

Više informacija o Agenciji, zadaćama Znanstvenog odbora, strukturi, sastancima, ali i o načinu prijave može se pronaći na poveznici, kao i na stranici Agencije