Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

Rok: 17. rujna 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr


KLASA: 602-01/21-01/00565
URBROJ: 533-06-21-0001

Zagreb, 15. srpnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje

Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.
 
U svim odgojno-obrazovnim ustanovama provode se školski preventivni programi i dio su godišnjih planova i programa škola te je svrha poziva financijski poduprijeti provedbu preventivnih projekata u sklopu školskih preventivnih programa osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. Namjera poziva jest poboljšati kvalitetu, održivost i učinkovitost preventivnih intervencija koje se provode u sklopu odgojno-obrazovnog sustava prema preporukama utemeljenima na dokazima, a radi zadovoljavanja različitih potreba učenika te u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, kao i poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti preventivni projekt s ciljem razvoja kritičkog mišljenja i životnih vještina koje će omogućiti učenicima uspješno nošenje s izazovima rasta, razvoja i odrastanja te ih pripremiti za buduće situacije u kojima će donositi zdrave i prosocijalne odluke i izbore te ih pripremiti za stvaranje i održavanje pozitivnih odnosa s drugima i to uz:

  • sveobuhvatan i strategijski pristup u provođenu aktivnosti školskih preventivnih programa
  • ciljeve, aktivnosti, metode i sadržaj preventivnog projekta planiranog u odnosu na značajke razvojne dobi, ključne razvojne zadatke te prema potrebama populacije s kojom se te aktivnosti planiraju provesti
  • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike
  • interaktivne i raznolike metode u provođenju projekta te osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima
  • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka
  • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, pravosudnim tijelima i policijom, stručnim i znanstvenim institucijama te drugim fizičkim i pravnim osobama koji ispunjavanju uvjete za preventivni rad s učenicima (npr. udrugama)
  • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

Aktivnosti u sklopu preventivnih projekata mogu se provoditi tijekom školske godine 2021./2022.

Ovim pozivom neće biti financirane jednokratne aktivnosti poput: prikazivanja filmova, kazališnih predstava, organiziranih skupova ili slično. Također neće biti financirane aktivnosti koje šalju ili promiču zbunjujuće poruke ili metode zastrašivanja te aktivnosti koje se oslanjaju isključivo na korištenje knjiga ili Interneta jer svakako nisu dovoljan izvor za učenje i razvoj vještina i sposobnosti.

Svaka škola može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 20.000,00 kn.

Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:

  • materijalne troškove za provedbu preventivnih projekata
  • edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole
  • ostale troškove povezane s provedbom projektnih aktivnosti.

Nakon završetka provedbe projekata, škole Ministarstvu podnose izvješće te detaljan financijski prikaz utrošenih sredstava.

Ako se odobreni projekt odgodi ili otkaže, škola je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo.

Rok za podnošenje prijava je 17. rujna 2021. godine.

Nakon prikupljenih prijava povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja izabrat će projekte škola kojima će odlukom ministra prof. dr. sc. Radovana Fuchsa biti dodijeljena financijska sredstva za njihovu provedbu. 

Sva pitanja vezana uz ovaj poziv mogu se uputiti elektronički na adresu: preventivni@mzo.hr.

Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti isključivo pisanim putem na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja
Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama
s naznakom „POZIV – PREVENTIVNI PROJEKTI“

Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.