Poziv na razgovor s komisijom (intervju) vezan uz objavljeni Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na određeno vrijeme


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 112-01/21-01/00004
URBROJ: 533-02-22-0027
Zagreb,  27. siječnja 2022.

POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice
Oglas je objavljen na:
web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave 19. listopada 2021. godine
web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 19. listopada 2021. godine i
u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 202, od 19. listopada 2021. godine


Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni Oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu, za prijam na radno mjesto:

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja
Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja
radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca (6.1.1.4.)

održati će se u petak, 4. veljače 2022. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu (prema početnim slovima prezimena i imena):

 
POČETNO SLOVO
PREZIMENA
POČETNO SLOVO
IMENA
ODRŽAVANJE INTERVJUA
A M petak,
4. veljače 2022.,
u 10.00 sati
Č L
D M
Đ A
F. B. A petak,
4. veljače 2022.,
u 11.00 sati
G A-M
M L
P. B. ŽKandidati/kinje su prilikom dolaska u Ministarstvo dužni/e predočiti valjanu COVID potvrdu ili negativni test na COVID-19 ne stariji od 48 sati.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja