Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/22-01/00017
URBROJ: 533-02-23-0021
Zagreb, 23. siječnja 2023.
 
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
na određeno vrijeme
 
Oglas je objavljen na:
web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave 6. prosinca 2022. godine
web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 6. prosinca 2022. godine i 
u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 233, od 6. prosinca 2022. godine
 
Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni Oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu, za prijam na radno mjesto:
 
Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za državne stipendije i druge potpore studentima
Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima
1. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca (4.1.2.1.2.) 
  • 1 izvršitelj/ica, zbog potrebe rada na ESF+ Projektu: Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa, a najduže do 31. kolovoza 2028. godine
 
Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za državne stipendije i druge potpore studentima
Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima
2. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca (4.1.2.1.3.) 
  • 2 izvršitelja/ice, zbog potrebe rada na ESF+ Projektu: Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa, a najduže do 31. kolovoza 2028. godine
 
održati će se u srijedu, 1. veljače 2023. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu:
početna slova prezimena A do J – u 10 sati
početna slova prezimena K do Ž – u 11 sati.
 
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja