Poziv na pismeni ispit vezan uz raspisani Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

21. ožujka 2018.

KLASA: 112-01/18-01/00005
URBROJ: 533-02-18-0003
Zagreb, 20. ožujka 2018.
POZIV NA PISMENI ISPIT
vezan uz raspisani
Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

objavljen u Večernjem listu, Školskim novinama i Biltenu Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, dana 13. veljače 2018. godine te web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Pismeni ispit kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja te koji su dostavili pravodobne i potpune prijave na Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, održat će se u subotu, 7. travnja 2018. godine, u 9,00 sati, na Filozofskom fakultetu, Zagreb, Ivana Lučića 3, dvorana VII.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja