Poziv na pismeni ispit vezan uz raspisani Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/19-01/00018
URBROJ: 533-02-19-0003
Zagreb, 27. ožujka 2019.
POZIV NA PISMENI ISPIT
vezan uz raspisani
Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu objavljen u
Večernjem listu, Školskim novinama i Biltenu Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje,
dana 26. veljače 2019. godine te web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Pismeni ispit kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja te koji su dostavili pravodobne i potpune prijave na Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, održat će se u subotu, 13. travnja 2019. godine, u 10,00 sati, u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 .

Ministarstvo znanosti i obrazovanja