Poziv na financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

Rok: 6. ožujka 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr


KLASA: 602-01/20-01/00050
URBROJ: 533-06-20-0001
Zagreb, 3. veljače 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje

Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Na ovaj poziv osnovne i srednje škole mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

  • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike
  • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima
  • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka
  • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike
  • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima (npr. udrugama)
  • unapređenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

Projekti u sklopu izvannastavnih aktivnosti mogu se provoditi tijekom školske godine 2019./2020.

Svaka škola može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 20.000,00 kn.

Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:

  • materijalne troškove za provedbu izvannastavnih aktivnosti
  • edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole
  • ostale troškove povezane s provedbom izvannastavnih aktivnosti.

Nakon završetka provedbe projekta, škole Ministarstvu podnose izvješće te detaljan financijski prikaz utrošenih sredstava.

Ako se odobreni projekt odgodi ili otkaže, škola je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo.

Rok za podnošenje prijava je 6. ožujka 2020. godine.

Nakon prikupljenih prijava povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja izabrat će projekte škola kojima će odlukom ministrice prof. dr. sc. Blaženke Divjak biti dodijeljena financijska sredstva za njihovu provedbu. 

Sva pitanja vezana uz ovaj poziv mogu se uputiti elektroničkim putem na adresu: izvannastavne@mzo.hr .

Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti isključivo pisanim putem na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za posebne programe i strategije

s naznakom „POZIV - IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI“

Donje Svetice 38
10 000 Zagreb