Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“

Rok: 21. lipnja 2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 8. svibnja 2017. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“, koji se financira u sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. - 2020., iz Europskoga fonda za regionalni razvoj.

Cilj ovoga poziva je jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije pružanjem potpore organizacijskoj reformi/promjenama i razvoju IRI infrastrukture. Organizacijskom reformom omogućit će se institucionalna reforma IRI sektora odnosno poboljšanje funkcioniranja neformalnim i formalnim procesima organizacijske strukture s ciljem poboljšanja kvalitete, opsega i relevantnosti istraživačkih aktivnosti. U konačnici rezultat takve reforme bit će transformacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ je ograničeni poziv i namijenjen je prijaviteljima čije projektne prijedloge je odabralo Ministarstvo Javnim pozivom na dostavu projektnih prijedloga „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020.“ odnosno onima koji se nalaze na Indikativnoj listi zalihe projekata Ministarstva. Cjelokupna natječajna dokumentacija dostavljena je prihvatljivim prijaviteljima. Svi projekti su u skladu s tematskim i podtematskim područjima definiranima u S3. Aktivnosti istraživanja i razvoja koje se planiraju provoditi nakon provedbe projekta nalaze se u sklopu jednog ili više prioritetnih tematskih i podtematskih područja S3.

Poziv se provodi u dvije grupe projekata:

GRUPA 1: Ulaganje u organizacijsku reformu te nabavu opreme i građevinske radove na postojećim objektima IRI infrastrukture u svrhu prilagodbe prostora za ugradnju/postavljanje opreme koja se nabavlja projektom.

Odnosi se na projektne prijedloge s Indikativne liste Ministarstva za koje nije potrebno ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu Grupe 1 ovoga poziva je 304.000.000,00 kn.

GRUPA 2: Ulaganje u organizacijsku reformu, adaptaciju i/ili rekonstrukciju i/ili dogradnju i/ili izgradnju građevine te nabavu opreme IRI infrastrukture.

Odnosi se na projektne prijedloge s Indikativne liste Ministarstva za koje je potrebno ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu Grupe 2 je 456.000.000,00 kn, a najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinačnome projektnom prijedlogu u sklopu ove grupe može iznositi 266.000.000,00 kn.

Rok za dostavu projektnih prijedloga na ovaj poziv istječe 21. lipnja 2017. godine, nakon čega započinje postupak dodjele bespovratnih sredstava koji može trajati najdulje 120 kalendarskih dana.

Informacije o predmetnome pozivu na dostavu projektnih prijedloga nalaze se na poveznici.