Poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu M-ERA.NET-a

Rok: 15. lipnja 2021.

Dana 15. ožujka 2021. godine objavljen je novi Zajednički poziv za M-ERA.NET COFUND za 2021. godinu. U ovom pozivu sudjeluje 45 organizacija za financiranje iz 32 zemlje, uključujući i Republiku Hrvatsku koju u M-ERA.NET-u zastupa Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ukupni proračun ovog poziva iznosi približno 60 milijuna eura, uključujući doprinos EU-a.

M-ERA.NET COFUND započeo je 2012. godine u sklopu 7. Okvirnog programa EU-a, nastavljen je u svojoj drugoj fazi od 2016. do 2022. u sklopu Programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020, a sada ulazi u svoju treću fazu od ožujka 2021. do veljače 2026. u sklopu Obzora Europa. M-ERA.NET koordinira Austrijska agencija za promicanje istraživanja (FFG).

Počevši od 1. ožujka 2021. s 50 partnera iz 36 zemalja i regija u Europi i inozemstvu (među kojima je i Hrvatska), ovaj ERA-NET COFUND za istraživanje i inovacije u području materijala i baterijskih tehnologija provodit će niz zajedničkih poziva za financiranje, podržavajući pri tome implementaciju Europskoga zelenog plana.

M-ERA.NET na taj način će pridonijeti zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji industrije u Europi i diljem svijeta. Očekuje se da će transnacionalni projekti koje financira M-ERA.NET pridonijeti aplikacijama vezanim uz čistu energiju i tehnologijama baterija poboljšavajući učinkovitost proizvodnih procesa, smanjujući upotrebu materijala i energetskih resursa te poboljšavajući svojstva materijala kao što je trajnost. Također će se baviti zdravstvenim primjenama materijala s naglaskom na naprednim materijalima i premazima.

Cilj ovog poziva je financirati ambiciozne transnacionalne projekte koji se bave istraživanjem materijala i inovacijama, uključujući materijale za tehnologije s niskom razinom ugljika, buduće tehnologije baterija i srodne proizvodne tehnologije.

Poziv u 2021. godini uključuje sljedeća tematska područja:

 • Modeliranje za inženjerstvo materijala, obradu, svojstva i trajnost
 • Inovativne površine, premazi i sučelja
 • Kompoziti visokih performansi
 • Funkcionalni materijali
 • Nove strategije za napredne tehnologije zasnovane na materijalima te njihova primjena u zdravstvu
 • Materijali za proizvodnju aditiva.

Republika Hrvatska sudjeluje u ovom pozivu sa 150.000,00 eura, a prema rezultatima evaluacije projektnih prijava očekuje se financiranje jednog projekta s hrvatskim partnerom i/ili koordinatorom međunarodnog konzorcija.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financirat će samo hrvatske projektne partnere. Hrvatski projektni partner može biti konzorcij prijavitelja (koji se sastoji od najmanje dvije pravne osobe) ili jedna pravna osoba.

Kriteriji prihvatljivosti za hrvatske projektne partnere su sljedeći:

 • istraživačke organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija:
 • javni istraživački instituti,
 • javne visokoškolske ustanove,
 • druge pravne osobe koje se bave istraživačkom djelatnošću;
 • ostale pravne osobe koje se bave istraživačkom djelatnošću:
 • nevladine i neprofitne organizacije (NVO) ili institucije čiji je glavni cilj istraživačka djelatnost ili istraživačka i razvojna djelatnost, a registrirane su u Ministarstvu uprave,
 • mala i srednja poduzeća (MSP) registrirana u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Prijedlozi projekata koji su već financirani u sklopu drugih zasebnih financijskih instrumenata/poziva neće se pregledavati i neće biti prihvatljivi u sklopu ovog poziva.

Kriteriji prihvatljivosti za podnositelja zahtjeva bit će provjereni na temelju Izvatka iz Upisnika znanstvenih organizacija.

Druge pravne osobe iz poslovnog sektora koje nisu mala ili srednja poduzeća registrirana u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja mogu se prijaviti kao projektni partneri u ovom pozivu, ali moraju osigurati vlastita sredstva za sudjelovanje u projektnim aktivnostima.

Prijava projekata događa se u dvije faze.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga u prvoj fazi prijave (pretprijava) je 15. lipnja 2021. godine, do 12.00 sati po briselskom vremenu.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga u drugoj fazi prijave je 17. studenoga 2021. godine, do 12.00 sati po briselskom vremenu.

U drugi krug prijava bit će pozvani samo prijavitelji čiji su projektni prijedlozi pozitivno ocijenjeni u prvom evaluacijskom krugu.

Prije podnošenja prijedloga, svi projektni partneri moraju kontaktirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja kako bi se provela pretprovjera prijedloga projekta i uvjeti financiranja.

Dokumenti za preuzimanje:

Obvezni obrazac za punu prijavu prijedloga i obvezni dodatak 1. obrascu pune prijave prijedloga bit će dostupan u rujnu 2021.

Webinar za prijavitelje:

M-ERA.NET nudi informativni webinar za sve prijavitelje koji će se održati 25. ožujka 2021. od 11.00 do 12.30.

Registrirajte se na sljedećoj poveznici:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gAqERYkUQkSPBtQjJnmDyg

Potencijalne partnere možete pronaći uz pomoć tražilice (Partner Search Facility) – link uskoro dostupan!

EEN (Enterprise Europe Network) nudi općeniti alat za pretraživanje partnera.

Sve dodatne informacije možete zatražiti slanjem upita na elektroničku poštu: 
MateoAnte.Bosnic@mzo.hr