Otvoreni javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u Stručnim povjerenstvima za napredovanje odgojno-obrazovnih radnika

Javni poziv otvoren je trajno.

Na temelju Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (Narodne novine, br. 68/2019.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Otvoreni javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u Stručnim povjerenstvima za napredovanje odgojno-obrazovnih radnika.

Kandidati za člana Stručnog povjerenstva dužni su ispuniti elektronički obrazac prijave objavljen na poveznici: http://bit.ly/POVSTR.

Dokumentacija kojom potkrjepljuju svoju stručnost dostavit će prema naknadnom zahtjevu Ministarstva.

U tekstu otvorenog javnog poziva u članku III. točci 1 pod uvjetima koje kandidati koji se prijavljuju za rad u Stručnim povjerenstvima moraju ispunjavati dodan je diplomski specijalistički stručni studij.