Odobren novi ciklus zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata između Republike Hrvatske i Republike Srbije

U skladu s Memorandumom o započinjanju programa znanstveno-tehnološke suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije, potpisanom 23. studenoga 2005. godine te Protokolom petog zasjedanja Mješovitog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije, potpisanom 22. ožujka 2016. godine, objavljen je natječaj za sufinanciranje zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-srpske suradnje za 2019. i 2020. godinu, koji je zaključen 20. lipnja 2018. godine.

Natječajem je predviđeno sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i srpskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih dvogodišnjih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja: biomedicina; hrana, poljoprivreda i biotehnologija; zaštita okoliša; izgradnja informacijskog društva; obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost; novi materijali te društvene i humanističke znanosti. Maksimalni ukupni odobreni iznos po projektu sa svake strane je 3.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti za cjelokupno razdoblje trajanja projekta.

Na natječaj je u propisanome roku u Hrvatskoj zaprimljeno 122, a u Srbiji 119 prijedloga projekata, od kojih je 105 ispunjavalo sve formalne uvjete u obje zemlje. Mješovito povjerenstvo za znanstvenu i tehnološku suradnju između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije, nakon provedenoga postupka evaluacije projektnih prijedloga koji su u skladu s kriterijima natječaja bili prijavljeni u obje države i ispunjavali sve formalne uvjete, održalo je dopisnim putem svoje 6. zasjedanje te je odabralo za sufinanciranje 42 nova projekta u trajanju od dvije godine. Tom prilikom potpisan je i Protokol šestog zasjedanja Mješovitog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Sljedeći natječaj za prijavu hrvatsko-srpskih znanstveno-istraživačkih projekata bit će objavljen najkasnije do 15. travnja 2021. godine.