Odluka o obustavi postupka prijama na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 112-01/21-01/00004
URBROJ: 533-02-23-0034
Zagreb, 4. siječnja 2023.

Na temelju članka 50.b stavka 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU
o obustavi postupka prijama na određeno vrijeme
 
I.

Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Oglasu objavljenom na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 16. lipnja 2021. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 16. lipnja 2021. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 115, od 16. lipnja 2021. godine, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (4.1.2.2.2.), u Odjelu za studentsko predstavljanje i neizravne potpore studentima, u Službi za državne stipendije i druge potpore studentima, u Sektoru za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, u Upravi za visoko obrazovanje, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.
 
II.
 
Postupak prijama na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon raspisivanja Oglasa.
 
III.

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
IV.

Ova Odluka stupa na snagu snagom donošenja.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs