Odluka o obustavi postupka prijama na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/21-01/00004
URBROJ: 533-02-23-0033
Zagreb, 4. siječnja 2023.
 
Na temelju članka 50.b stavka 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o obustavi postupka prijama na određeno vrijeme
 
I.
 
Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Oglasu objavljenom na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 10. veljače 2022. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 10. veljače 2022. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 28, od 10. veljače 2022. godine, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (4.2.2.2.4.), u Odjelu za strategiju i razvoj visokog obrazovanja, u Službi za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja, u Sektoru za razvoj visokog obrazovanja, u Upravi za visoko obrazovanje, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.
 
II.
 
Postupak prijama na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon raspisivanja Oglasa.
 
III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu snagom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs