Odluka o obustavi Javnoga poziva/natječaja za izbor učitelja, nastavnika i stručnoga suradnika za rad u Europskim školama

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 605-02/21-03/00007
URBROJ: 533-06-21-0006
Zagreb, 28. travnja 2021.  

ODLUKA
o obustavi Javnoga poziva/natječaja za izbor učitelja, nastavnika i stručnoga suradnika za rad u Europskim školama

I.

Obustavlja se postupak izbora prema raspisanome Javnom pozivu/natječaju za izbor učitelja, nastavnika i stručnoga suradnika za rad u Europskim školama (KLASA: 605-02/21-03/00007, URBROJ: 533-06-21-0001) od 5. ožujka 2021. godine, koji je objavljen na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 15. ožujka 2021. godine.
 
II.
 
Ova odluka bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
III.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs