Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka Javnog natječaja

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 104/19, od 30. listopada 2019. godine, web stranici Ministarstva uprave 31. listopada 2019. godine i na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 31. listopada 2019. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/19-01/00006
URBROJ: 533-02-20-0023
Zagreb, 28. siječnja 2020.

Na temelju članka 50.b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19), ministrica znanosti i obrazovanja donosi sljedeću

ODLUKU
o djelomičnoj obustavi provedbe postupka Javnog natječaja

I.

Djelomično se obustavlja provedba postupka Javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama, broj 104/19, od 30. listopada 2019. godine, te na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 31. listopada 2019. godine i web stranici Ministarstva uprave dana 31. listopada 2019. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na sljedeće radno mjesto:
2. radno mjesto I. vrste - viši/a informatički/a savjetnik/ca, u Službi za informacijsku infrastrukturu, u Sektoru za opće poslove i ljudske potencijale, u Glavnom tajništvu, 1 izvršitelj.
 
II.

Postupak provedbe Javnog natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se iz razloga što niti jedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju.
 
III.

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave.
 
IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak