Odluka o djelomičnoj obustavi prijama na određeno vrijeme

9. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/18-01/00587
URBROJ: 533-02-18-0023
Zagreb, 7. studenoga 2018.

Na temelju članka 50. b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), ministrica znanosti i obrazovanja donosi sljedeću

ODLUKU
o djelomičnoj obustavi prijama na određeno vrijeme

I.

Djelomično se obustavlja postupak prijama u državnu službu po Oglasu (KLASA: 112-01/18-01/00587, URBROJ: 533-02-18-0006) od 8. lipnja 2018. godine, objavljenom na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave dana 18. lipnja 2018. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 117, od 18. lipnja 2018. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na radna mjesta:

1. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ica, u Odjelu za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika, u Službi za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije, u Sektoru za znanstveni sustav i tehnološki razvoj, u Upravi za znanost i tehnologiju, 4 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta: Međunarodni program financiranja mobilnosti za iskusne istraživače – NEWFELPRO 2 – 2 izvršitelja/ice i Istraživački projekti za razvoj karijera izvrsnih istraživača (Europski socijalni fond) - 2 izvršitelja/ice

2. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca, u Odjelu za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika, u Službi za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije, u Sektoru za znanstveni sustav i tehnološki razvoj, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta: Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actor of Research Infrastructures in the Danube Region – ResInfra@DR - 1 izvršitelj

3. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca, u Odjelu za državne stipendije i druge izravne potpore studentima, u Službi za državne stipendije i druge potpore studentima, u Sektoru za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, u Upravi za visoko obrazovanje, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta: Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM) i Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa

7. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca, u Odjelu za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja, u Službi za strukovno obrazovanje, u Sektoru za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih, u Upravi za odgoj i obrazovanje, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja ERDF i ESF projekta za uspostavu regionalnih centara kometentnosti

8. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a suradnik/ca, u Službi za razvoj kurikula i udžbenike, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, 4 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta: Cjelovita kurikularna reforma.

II.

Postupak prijama na radna mjesta iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon raspisivanja Oglasa.

III.

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, web stranici Ministarstva uprave te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak