Odluka o djelomičnoj obustavi prijama na određeno vrijeme

15. svibnja 2018.

KLASA: 112-01/17-01/00192
URBROJ: 533-02-18-0008
Zagreb, 8. svibnja 2018.

Na temelju članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), ministrica znanosti i obrazovanja donosi sljedeću
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi prijama na određeno vrijeme
I.

Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Oglasu (KLASA: 112-01/17-01/00192, URBROJ: 533-27-17-0004) od 17. studenoga 2017. godine, objavljenom na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave dana 22. studenoga 2017. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 226, od 22. studenoga 2017. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na radno mjesto:

 2. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ica, u Službi za posebne programe, strategije i međunarodnu suradnju, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta.
II.

Postupak prijama na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon raspisivanja Oglasa.
III.

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, web stranici Ministarstva uprave te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak