Odluka o djelomičnoj obustavi prijama na određeno vrijeme

25. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/19-01/00068
URBROJ: 533-02-19-0007
Zagreb, 23. srpnja 2019.


Na temelju članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), ministrica znanosti i obrazovanja donosi sljedeću
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi prijama na određeno vrijeme

 
I.

Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Oglasu (KLASA: 112-01/19-01/00068, URBROJ: 533-02-19-0001) od 25. ožujka 2019. godine, objavljenom na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave dana 2. travnja 2019. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 66, od 3. travnja 2019. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na radno mjesto:
1. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca, u Odjelu za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika, u Službi za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije, u Sektoru za znanstveni sustav i tehnološki razvoj, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme dok traje potreba za obavljanjem poslova čiji se opseg privremeno povećao, a najduže do 31. srpnja 2020. godine.
 
II.

Postupak prijama na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon raspisivanja Oglasa.
 
III.

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, web stranici Ministarstva uprave te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 
IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak