Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama vježbenika

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-05/22-01/00001
URBROJ: 533-02-23-0012
Zagreb, 12. siječnja 2023.
 
Na temelju članka 50.b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi postupka prijama vježbenika
 
I.
 
Djelomično se obustavlja postupak prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 13. srpnja 2022. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 13. srpnja 2022. godine, za prijam vježbenika u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik - vježbenik (9.2.1.4.), u Odjelu za upravne i sudske postupke, u Službi za upravne i sudske postupke i upravni nadzor, u Samostalnom sektoru za pravne poslove i drugostupanjski postupak, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme.
 
II.
 
Postupak prijama na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer niti jedan kandidat nije zadovoljio na 1. fazi testiranja.
 
III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu snagom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs