Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/22-01/00019
URBROJ: 533-02-23-0035
Zagreb, 4. siječnja 2023.
 
Na temelju članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi postupka prijama
 
I.
 
Djelomično se obustavlja postupak prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 13. srpnja 2022. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 13. srpnja 2022. godine, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na sljedeća radna mjesta:
2. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, broj 3.2.1.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u  Odjelu za praćenje provedbe programa i projekata, u Službi za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj,
7. radno mjesto - položaj I. vrste – voditelj Odjela za provjeru nabave i provedbe, broj 3.2.3.1.1. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za provjeru nabave i provedbe, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj,
9. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, broj 3.2.3.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za provjeru nabave i provedbe, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj,
10. radno mjesto - položaj I. vrste – voditelj Odjela za utvrđivanje nepravilnosti, broj 3.2.3.2.1. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za utvrđivanje nepravilnosti, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj,
12. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, broj 3.2.3.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za utvrđivanje nepravilnosti, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju, 2 izvršitelja.
 
II.
 
Postupak prijama na radna mjesta iz točke I. ove Odluke obustavlja se iz sljedećih razloga:
 
  • radno mjesto pod rednim brojem 2. zbog bitno promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon raspisivanja Oglasa,
  • na radna mjesta pod rednim brojevima 7. i 10. jer niti jedan kandidat nije zadovoljio na 1. fazi testiranja,
  • na radna mjesta pod rednim brojevima 9. i 12. jer su svi kandidati koji su zadovoljili na 1. i 2. fazi testiranja te intervjuu primljeni na ostala radna mjesta iz istog Javnog natječaja, a ostali kandidati nisu zadovoljili na razgovoru s Komisijom (intervjuu).
 
III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu snagom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs