Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 119/22, od 14. listopada 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/22-01/00019
URBROJ: 533-02-23-0067
Zagreb, 4. svibnja 2023.
 
Na temelju članka 50.b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi postupka prijama
 
I.
 
Djelomično se obustavlja postupak prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 119/22, od 14. listopada 2022. godine, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 14. listopada 2022. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 17. listopada 2022. godine, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na sljedeća radna mjesta:
 
1. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca, broj 3.1.2.2.2. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa, u Službi za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije, u Sektoru za znanstveni sustav i tehnološki razvoj, u Upravi za znanost i tehnologiju,
2. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca, broj 7.1.2. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Sektoru za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u Upravi za nacionalne manjine,
4. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca, broj 7.1.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Sektoru za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u Upravi za nacionalne manjine.
 
II.
 
Postupak prijama na radna mjesta iz točke I. ove Odluke obustavlja se iz sljedećih razloga:
 
  • na radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 2. jer niti jedan kandidat nije pristupio na 1. fazu testiranja,
  • na radno mjesto pod rednim brojem 4. jer je jedini kandidat koji je zadovoljio na 1. i 2. fazi testiranja te na razgovoru s Komisijom (intervjuu) primljen na drugo radno mjesto po istom javnom natječaju.
 
III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu snagom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs