Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/17-01/00224
URBROJ: 533-02-19-0050
Zagreb, 8. veljače 2019.

Na temelju članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), ministrica znanosti i obrazovanja donosi sljedeću

ODLUKU
o djelomičnoj obustavi postupka prijama po Javnom natječaju

I.


Djelomično se obustavlja postupak prijama u državnu službu po Javnom natječaju (KLASA: 112-01/17-01/00224, URBROJ: 533-02-18-0008) od 3. rujna 2018. godine, objavljenom u Narodnim novinama, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine, te na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na sljedeća radna mjesta:

  • 9. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca za regulirane profesije, u Odjelu za regulirane profesije, u Službi za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, u Sektoru za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, u Upravi za odgoj i obrazovanje, 1 izvršitelj/ica
  • 10. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ica za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja, u Odjelu za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja, u Službi za strukovno obrazovanje, u Sektoru za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih, u Upravi za odgoj i obrazovanje, 1 izvršitelj/ica
  • 13. radno mjesto I. vrste – viši/a upravni/a savjetnik/ca, u Odjelu za upravni nadzor, u Službi za upravne i sudske postupke i upravni nadzor, u Samostalnom sektoru za pravne poslove, 1 izvršitelj/ica
  • 14. radno mjesto I. vrste – viši/a unutarnji/a revizor/ica, u Samostalnoj službi za unutarnju reviziju, 1 izvršitelj/ica.

II.


Postupak prijama na radna mjesta 9. i 10. iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon raspisivanja javnog natječaja.

Postupak prijama na radno mjesto 13. iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer niti jedan kandidat nije pristupio na testiranje.
 
Postupak prijama na radno mjesto 14. iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer kandidati nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju.

III.

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave.
 
IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak