Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama namještenika

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 112-01/22-01/00361
URBROJ: 533-02-23-0010
Zagreb,  15. veljače 2023.

Na temelju članka 138. i članka 50.b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi

 
O D L U K U
o djelomičnoj obustavi postupka prijama namještenika
 
I.

 Djelomično se obustavlja postupak prijama namještenika po Oglasu objavljenom u Narodnim novinama, broj 154/22, od 28. prosinca 2022. godine, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 29. prosinca 2022. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 28. prosinca 2022. godine, za prijam namještenika u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na:

1. radno mjesto III. vrste – vozač pratitelj, broj 2.1.1.6. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Službi za imovinske i tehničke poslove te nabavu, u Sektoru za opće poslove i ljudske potencijale, u Glavnom tajništvu, 2 izvršitelja.
 
II.

Postupak prijama na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog toga što je jedini kandidat koji je ispunjavao formalne uvjete odustao od prijama.
 
III.

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
IV.

 Ova Odluka stupa na snagu snagom donošenja. MINISTAR
 prof. dr. sc. Radovan Fuchs