Odluka o djelomičnoj obustavi postupka imenovanja ravnatelja upravnih organizacija u sastavu Ministarstva znanosti i obrazovanja

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 111/20, web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 14. listopada 2020. godine i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 15. listopada 2020. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 112-01/20-01/00171
URBROJ: 533-02-21-0015
Zagreb, 29. travnja 2021.


Na temelju članka 50.b stavka 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), ministar znanosti i obrazovanja donosi sljedeću
 
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi postupka imenovanja ravnatelja upravnih organizacija
u sastavu Ministarstva znanosti i obrazovanja
 
I.
 
Djelomično se obustavlja postupak imenovanja ravnatelja upravnih organizacija u sastavu Ministarstva znanosti i obrazovanja po Javnom natječaju (KLASA: 112-01/20-01/00171, URBROJ: 533-02-20-0001) od 9. listopada 2020. godine, objavljenom u Narodnim novinama, broj 111/20, od 14. listopada 2020. godine, te na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 14. listopada 2020. godine i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 15. listopada 2020. godine, za imenovanje na razdoblje od 4 godine, na 2. radno mjesto – ravnatelj/ica Uprave za visoko obrazovanje, 1 izvršitelj/ica
II.

Postupak imenovanja na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja.

III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs