Obrazloženje priloga Javnog poziva za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2019. godini

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi među kojima je i prilog a) tekst rukopisa koji je pripremljen za tiskanje - rukopisi koji se predaju u tiskanome obliku.

Ovaj prilog se odnosi na rukopise koji su uređeni, lektorirani i koji obuhvaćaju sve eventualne prijedloge i primjedbe recenzenata.

Tekst rukopisa ne mora biti prelomljen niti sadržavati konačan broj i izgled slika i tablica.