Objavljen Poziv "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Drugi poziv"

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je 2. ožujka 2015. godine ograničeni postupak dodjele bespovratnih sredstava ''Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Drugi poziv'' (RC.2.2.09).

Sve službene informacije vezane uz Poziv, kao i službena dokumentacija Poziva, nalaze se na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova. http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/99

Poziv na dostavu prijava organiziran je u sklopu Operativnoga programa - Regionalna konkurentnost (OPRK) 2007. - 2013., u sklopu Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, sufinanciranog uz pomoć Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji nastoji smanjiti nejednakosti u razvoju među zemljama članicama Europske unije te među njihovim regijama. Specifični cilj mjere 2.2. koji se odnosi na ovaj poziv je poboljšanje općih uvjeta za istraživanje, razvoj i inovacije infrastrukturnim investicijama te ulaganjima u potrebnu istraživačku opremu i jačanje kapaciteta za pripremu projekata za strukturne fondove i priprema zalihe projekata za sljedeću financijsku perspektivu.

Cilj ovoga poziva je rješavanje ključnih ograničenja hrvatskoga istraživačko-razvojnog sektora, posebno s obzirom na završetak projektne dokumentacije za projektne ideje koje se generiraju i odabiru uz pomoć javnih poziva na dostavu projektnih prijava kako bi se pripremila zaliha infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj. Navedeni javni poziv za dostavu projektnih prijava kontinuirano je otvoren od 2011. godine te se vrednovanje provodi dva puta godišnje nakon završetka rokova (projektni prijedlozi pristigli do 31. prosinca te 30. lipnja). Projektne prijave koje su ostvarile minimalan broj bodova definiran Javnim pozivom uvrštene su na indikativnu listu projekata, čime ostvaruju mogućnost prijave na ograničeni poziv na dostavu prijava ''Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020.''.

Ograničeni Poziv na dostavu prijava "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Drugi poziv" namijenjen je pripremi projektne dokumentacije za gradnju nove istraživačke infrastrukture, poboljšanje postojećih objekata istraživačke infrastrukture u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja te opremanje objekata istraživačke infrastrukture.