Objavljen Poziv na dostavu prijava "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv"

Rok: 25. studenoga 2015.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je 26. listopada 2015. godine ograničeni postupak dodjele bespovratnih sredstava "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. – Treći poziv" (RC.2.2.10).

Sve službene informacije vezane uz Poziv, kao i službena dokumentacija Poziva, nalaze se na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova na sljedećoj poveznici. http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1171

"Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. – Treći poziv" ograničeni je poziv za dostavu projektnih prijedloga na koji se mogu prijaviti samo prijavitelji koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) unaprijed odabralo javnim pozivom na dostavu prijedloga "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020." koji su bili otvoreni između 2011. i 2015. godine odnosno čiji se prijedlog nalazi na listi odabranih projekata MZOS-a.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga organizira se u sklopu Operativnoga programa Regionalna konkurentnost (OPRK) 2007. - 2013., u sklopu Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, sufinanciranog uz pomoć Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji nastoji smanjiti nejednakosti u razvoju među zemljama članicama Europske unije te među njihovim regijama.

Specifični cilj mjere 2.2. koji se odnosi na ovaj poziv je poboljšanje općih uvjeta za istraživanje, razvoj i inovacije infrastrukturnim investicijama te ulaganjima u potrebnu istraživačku opremu i jačanje kapaciteta za pripremu projekata za strukturne fondove i priprema zalihe projekata za sljedeću financijsku perspektivu.

Ograničeni Poziv na dostavu prijava "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv" namijenjen je pripremi projektne dokumentacije za gradnju nove istraživačke infrastrukture, poboljšanje postojećih objekata istraživačke infrastrukture u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih smjerova istraživanja te opremanje objekata istraživačke infrastrukture.